Molnet – himmel eller helvete?

Det inte längre så nya ”Buzz”-ordet Molnet ses av somliga som lösningen på alla problem med IT-system och datalagring. Redan 1984 myntade John Gage, vid Sun Microsystems, utrycket ”The Network is the Computer” för att beskriva den pågående utvecklingen mot distribuerade system uppkopplade mot centrala enheter för lagring och delning av information. Då som nu…

Var finns kursen i IT-psykologi?

”Jag är en metod-människa” har jag skanderat när människor frågat mig om hur jag jobbar och vad jag är bra på. Just nu är jag dock i tvivel. Tvivlar på det där med metoder. För alla som försöker sälja in sina metoder pekar på andra metoder för att hävda sitt existensberättigande på grund av andras…