Att leda i en agil organisation @ stor bank

Förra veckan hade en svensk storbank en agil dag för 1200 medarbetare. Det var en mycket imponerande tillställning med stor uppställning av alla från den exekutiva nivån (CEO, CIO etc) till utvecklare och testare och förstås – en stor grupp däremellan. Syftet med den agila dagen var att ge en tydlig startpunkt för den agila…

De nya fuskbyggarna

Fuksbyggarna är ett populärt TV-format där man granskar byggherrar och hantverkare som uppenbarligen har fuskat i byggkonstruktionen. När får vi se motsvarande reportage i IT-branschen? Lennart Ekdal trycker upp mikrofonen i ansiktet på projektledaren samtidigt som han triumferande utbrister ”Är det sant att ni underlät er att genomföra enhetstester under 3-års tid?”.

Vilse i kravprocessen

Syftet med kravprocessen är att beskriva arbetsgången som ska fånga upp behov och önskemål för att säkerställa att utvecklingen resulterar i att rätt saker kommer ut.  En del organisationer    nöjer sig med att göra en investeringskalkyl inom ramen för sin kravprocess. Andra väljer att gå hela vägen fram till att skapa detaljerade konstruktionsunderlag. Jag lägger…

En värld i förändring

Hur kommer det sig egentligen att agila ramverk har fått ett så stort genomslag? I något som kan liknas med en palatsrevolution för drygt 10 år sedan lyckades man drastiskt ändra spelreglerna för hur man effektivast bedriver utveckling.  De som tidigare planerade och styrde verksamheten blev raskt omyndigförklarade och får numera finna sig i att…

Kurs i Management 3.0 den 25-26 april 2013

Kursen den 25-26 april genomfördes för NFI i Stockholm. Det var ett antal chefer, teamledare och Scrummasters som under två intensiva dagar vände ut och in på ”det agila”. Vi diskuterade hinder såsom distribuerade budgetar, detaljerad styrning, låg organisatorisk kompetens, dåligt processtöd men också förstås verktygen som finns i M3.0-verktygslådan och även utanför den. Diskussionerna…