Molnet – himmel eller helvete?

Det inte längre så nya ”Buzz”-ordet Molnet ses av somliga som lösningen på alla problem med IT-system och datalagring. Redan 1984 myntade John Gage, vid Sun Microsystems, utrycket ”The Network is the Computer” för att beskriva den pågående utvecklingen mot distribuerade system uppkopplade mot centrala enheter för lagring och delning av information. Då som nu…

Var finns kursen i IT-psykologi?

”Jag är en metod-människa” har jag skanderat när människor frågat mig om hur jag jobbar och vad jag är bra på. Just nu är jag dock i tvivel. Tvivlar på det där med metoder. För alla som försöker sälja in sina metoder pekar på andra metoder för att hävda sitt existensberättigande på grund av andras…

I will be agile also with my pennies

Today projects follow on projects rapidly. New demands repeatedly create costs such as for new tools. Although many alternatives are free, it is often easy to justify the cost to pay licenses with the underpinning need of functionality, stability and swift support. The introduction of agile practices with fast moving sprints made me aware a…