Kurser och seminarier om Agilt ledarskap

Agila arbetssätt förutsätter ett nytt och aktivt sätt att leda. Chefer, projektledare, arkitekter och andra nyckelpersoner behöver både ny kunskap och nya verktyg för att skapa rätt förutsättningar för teamen. Som konsultbolag är vår uppgift att dela med oss av vår kunskap, dels i uppdrag men också genom kurser och seminarier för att skapa formella och informella nätverk kring det vi brinner för; Agilt ledarskap (Agile Management)

Vi håller kurser inom Management 3.0 tillsammans med Informator och Scaled Agile Framework (SAFe) i egen regi. Och så ordnar vi, som vanligt, ett antal frukostseminarier.

Kurser

Scaled Agile Framework (SAFe)

SAFe blir alltmer etablerat vad det gäller agilt i stora organisationer: Många mötte Dean Leffingwell, arkitekten bakom SAFe, på vår konferens Scaling Agile 2014 i april i år. Vi har inom Knowit 8 personer som är certifierade SAFe Program Consultants och vi erbjuder kurser om SAFe (Leading SAFe) som ger certifiering som ”Scaled Agilist”, den 15-16 september, 6-7 november samt 10-11 februari 2015.

Management 3.0

Jurgen Appelo’s bok Management 3.0 har fått stor uppmärksamhet och spridning som en modell för agilt ledarskap. I kursen Management 3.0  har Jurgen Appelo utvecklat sina tankar vidare kring hur du som chef kan få de agila teamen och övriga delar av organisationen att fungera tillsammans och de nya krav som ställs på ledarskapet.

Vi har under drygt två år hunnit med att utbilda nästan 300 ledare i Management 3.0, från i våras gör vi det i samarbete med Informator med kurser den 20-21 okt, 1 – 2 dec, 16 feb – 17 feb, 13 apr – 14 apr och 11 jun – 12 jun, mer info här.

Frukostseminarier

På våra frukostseminarier vill vi kombinera korta, inspirerande och informativa föreläsningar med diskussioner mellan deltagarna; ledare i organisationer som är agila eller på väg dit. Seminarierna hålls i våra lokaler på Klarabergsgatan 60 mellan 8 och 10. Frukost serveras från 07:30.

För att få bra diskussioner begränsar vi antalet deltagare per seminarium till 20.

Tisdag 23/9 – Kund-leverantör i agila projekt

Agila projekt skapar en ny logik i relationen mellan kund och leverantör och vi ser tyvärr ofta hur det istället för förbättrade kundrelationer skapar ett misstroende mellan kund och leverantör. På detta seminarium delar vi med oss av våra erfarenheter, och tipsar om hur man kan undvika att misslyckas.

Talare är Lars Irenius och Fredrik Wiik, båda seniorkonsulter på Knowit.

På seminariet kommer Lars Irenius att dela med sig av sina erfarenheter från att vara ”doktor” i agila projekt där relationen kund-leverantör inte fungerat som förväntat. Hur ska man från kund och leverantör styra ett agilt projekt, hur ”konfigurerar” man projektet beroende på om det är fastpris eller löpande räkning. Och är Almega’s agila avtal en bra avtalsmodell?

Fredrik Wiik kommer att berätta om sin roll som programledare hos kunden i ett utvecklings/leveransprojekt där agil arbetsmetodik framgångsrikt kombineras med fasta leveranspunkter och PROPS som projektstyrmodell. Kunden är ett av våra största företag och leverantören har utveckling både i Sverige och Vietnam. Fredrik kommer belysa ett antal kritiska framgångsfaktorer och beskriva hur man lagt upp arbetet för att optimera mot de leveransmål som satts upp och skapa en förutsägbarhet gentemot projektets intressenter. Fredrik är managementkonsult på Knowit Management och specialiserad mot skalad agil utveckling och innovation

Anmälan via mail till academy@knowit.se

Onsdag 15/10 – Agil projekt och portföljstyrning – mini ”Lean Tribe”

Lean Tribe 22 i Stockholm den 9/9 handlade om projekt och portföljhantering;
”When it comes to agile project management roles, it’s worth noting that most agile processes – Scrum in particular – do not include a project manager.”, säger Mike Cohn. Betyder detta att det inte kan finnas några projektledare i en agil organisation? Eller skiljer sig rollen radikalt från traditionell projektledning? Vad händer med projektkontoret, och hur arbetar man med portföljhantering (portfolio management)?

Till vårt frukostseminarium den 15/10 har vi bjudit in tre talare från Lean Tribe 22;

Christina Norrbring, ansvarig för SEB’s Project Office kommer att prata om ”Project Office i förarsätet på den agila resan”

Ingrid Nordmark, VP R&D Transmode och Matthias Grüter, Group manager R&D Transmode kommer att prata om ”Hållbar produktutveckling”

Johan Oskarsson, seniorkonsult på Knowit kommer att prata om ”Agil portföljstyrning”.

Efter de tre blixttalen diskuterar vi i Open Space.

För mer info om talare och tal se:  Lean Tribe 22

Anmälan via mail till academy@knowit.se

Tisdag 16/12 – Product Development Flow och pulsrum

”.. the dominant paradigm for managing product development is wrong. Not just a little wrong, but wrong to its very core” Donald Reinertsen 2009

Don Reinertsen’s bok Product Development Flow har haft stor betydelse för modeller för storskalig Agile som t.ex. SAFe. En orsak till detta är att Reinertsen tydligt lyfter fram den ekonomiska styrningen. Det här seminariet ger en inblick i Reinertsens teorier och hur hans tankar kan implementeras med hjälp av pulsrum.

Janne Lundberg, Global Lean Innovation Manager på AssaAbloy har implementerat pulsrum i 24 olika organisationer runt om i världen. Det är tveksamt om det finns någon som har större erfarenhet av hur man med hjälp av pulsrum kan optimera flöde OCH innovation i program och produktutveckling. En unik chans att få lära av Jannes erfarenhet!

Johan Nyberg, Head of BA Agile and Lean Organisation på Knowit, kommer att beskriva hur Reinertsen har lagt grunden till modeller för skalning av agilt (som t.ex. SAFe) med fokus på ”The Economic View”

Anmälan via mail till academy@knowit.se

KALENDARIUM HÖSTEN 2014 OCH VÅREN 2015

2014
9/9            Lean Tribe 22 (konferens)
15-16/9    Leading SAFe (kurs)
23/9          Kund-leverantör i agila projekt
15/10       Agil projekt och portföljstyrning – mini Lean Tribe (frukostseminarium)
21-22/10 Management 3.0 (kurs)
6-7/11      Leading SAFe (kurs)
1-2/12      Management 3.0 (kurs)
16/12       Product Development Flow och pulsrum

Seminarieprogrammet för 2015 kommer att uppdateras i början av januari.

 Vill du ha info om våra seminarier och kurser? 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s